روبات جمع آوری زباله شرکت ولوو

1394/12/13 9:47:00توسط |تکنولوژی و اختراعات|

به این ربات توجه کنید . این ربات مسئول سطل های زباله شهر است و ممکن است برای جایگزینی شغل عده ای مناسب باشد. این یک روبات خودفرمان می باشد که سطل های زباله کنار خیابان را پیدا می کند ، از زمین بلند کرده [...]