چه زمانی لاستیک لیفتراک خود باید تعویض کنیم ؟

1395/1/21 5:54:23توسط |صنایع لاستیک و تایر|

زمان تعویض لاستیک لیفتراک ابتدا توجه داشته باشید که همه اعداد شاخص نوشته شده بر روی لاستیک لیفتراک از جمله حداکثر ظرفیت حمل بار ، سرعت و ... مربوط به زمانی است که لاستیک نو باشد. هنگامی که تایر کارکرده می شود تحت [...]