بزرگترین سازندگان لیفتراک

1394/10/15 7:56:11توسط |ماشین آلات صنعت و معدن|

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی صنعتی این نیاز ایجاد شده است که برای جابه جایی وسایل سنگین در انبارها، کارخانه ها،کارگاه های ساختمانی و ... ابزار و وسایلی مورد نیاز باشد که این کار را آسان سازد. اولین لیفتراک ها به دلیل کمبود منابع انسانی [...]