الزام تایرسازان به شماره گذاری واضح تر تایرها

1398/7/8 12:45:20توسط |صنایع لاستیک و تایر|

شماره گذاری تایر در پی فراخوان تایرهای فایرستون، استانداردهای امریکا برای شماره گذاری تایر روز آمد می شوند. واشنگتن – اداره‌ی استاندارد فدرال آمریکا اعلام کرده است که شماره گذاری واضح تر تایرها و فشار باد توصیه شده برای آنها الزامی خواهد بود [...]