شهر لاستیک در تایلند

1398/7/14 8:38:20توسط |صنایع لاستیک و تایر|

وزارت صنایع تایلند برای اعتبار بانکی پروژه‌ی یک میلیاردی "شهر لاستیک" تأييد كابینه را درخواست نمود تا بتواند توجه سرمایه گذاران خارجی را که در کنفرانس بین المللی دستکشهای لاستیکی در اوایل ماه نوامبر در مالزی شرکت میکنند به این پروژه جلب کند. صدها سرمایه [...]