نگاه اجمالی به صنعت تایر در جهان

1394/10/12 10:03:08توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در این مقاله قصد داریم نگاهی اجمالی به صنعت تایر در جهان داشته باشیم. در سال 1888 اولین تایر بادی برای دوچرخه توسط جان دنلپ اختراع شدو در سال 1895 اولین تایر بادی برای خودرو سواری توسط آندره میشلن اختراع گردید. تایر رادیال در سال [...]