دستورالعملی برای بازیافت(2)

1398/6/2 10:09:06توسط |صنایع لاستیک و تایر|

مطالعه قسمت اول  دستورالعملی برای بازیافت این مقاله قسمتی دیگر از مبحث دستورالعملی برای بازیافت را شرح می دهد. پیرولیز تایر یک فرایند جدید نیست، اما توسعه ی کارخانه ای در مقیاس بزرگ و با توجیه مناسب اقتصادی و چند منظوره امری جدید می باشد. [...]