آشنایی با تایر

1394/12/9 7:47:52توسط |صنایع لاستیک و تایر|

  کارکاس یا منجید (Carcass or casing ) : به ساختار تایر – غیر از آج و دیواره – که بار وارد بر تایر باد شده را تحمل می کند ، کار کاس یا منجید می گویند . طوقه (Bead) : حلقه ای مرکب از [...]