تایر(لاستیک) چیست؟

1394/7/19 6:56:37توسط |صنایع لاستیک و تایر|

لاستیک چیست ؟ تایر( لاستیک) پوشش حلقه ای می باشد که روی رینگ خودرو یا سایر تجهیزات دیگر نصب می شود و از ساختاری منعطف با توانایی جذب ضربه برخوردار بوده و همیشه در تماس مستقیم با زمین است .بخش عمده ی تایر از جنس [...]