نصب صحیح لاستیک روی رینگ

1398/12/3 11:34:42توسط |صنایع لاستیک و تایر|

نصب صحیح لاستیک روی رینگ به منظور افزایش طول عمر مفید تایر و جلوگیری از صدمات احتمالی که ممکن است در اثر استفاده ی غلط از تایر با رینگ به وجود بیاید لازم است قبل از نصب تایر روی رینگ و همچنین هنگام [...]