ایمنی لیفتراک (نقص فنی لیفتراک و لاستیک)

1394/7/12 9:00:53توسط |ایمنی و بهداشت حرفه ای|

در این انیمیشن آموزشی خطرات ناشی از نقص فنی لیفتراک به خصوص خرابی لاستیک لیفتراک (در جهت ایمنی لاستیک لیفتراک) مورد بررسی قرار می گیرد.