نگهداری تایر (لاستیک)

1398/7/24 11:47:35توسط |صنایع لاستیک و تایر|

نگهداری تایر (لاستیک) تایرهای بدون رینگ نباید روی هم چیده شوند یا آویزان شوند، بلکه باید به طور قائم کنار یکدیگر نگه داشته شوند، زیرا وزن تایر به لایه ‌ی الیافی داخلی تایر آسیب وارد می کند. زمستان سپری شد و فصل گرما [...]