بازرسی فنی لیفتراک

1395/2/5 5:28:38توسط |ماشین آلات صنعت و معدن|

بازرسی فنی لیفتراک از جمله مهم ترین کارهاست. لیفتراک ها تجهیزات مناسبی برای جا به جایی بار در محیط های صنعتی می باشند. همانند سایر ماشین آلات، قطعات مختلف لیفتراک در اثر استفاده مستهلک می گردد. استهلاک در قطعات متحرک دستگاه بیشتر اتفاق می افتد [...]