نوآوری مرسدس بنز در خصوص چرخ یدک

1398/7/7 11:36:41توسط |صنایع لاستیک و تایر|

نوآوری مرسدس بنز در خصوص چرخ یدک سرچشمه‌ی بسیاری از فناوریهای صنعت خودروسازی امروز، کمپانی مرسدس بنز است. وجه مشخصه‌ی این کمپانی، نوآوریهای بیشماری است که به جهان خودرو عرضه نموده است. نام مرسدس بنز تنها به معنی خودروهای راحت و اسپرت نیست. [...]