تنظیم باد لاستیک و کاهش مصرف سوخت

1398/6/26 11:00:43توسط |صنایع لاستیک و تایر|

تنظیم باد لاستیک و کاهش مصرف سوخت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به منظور کاهش مصرف سوخت در اتومبیل دستورالعمل ویژه‌ای منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی این سازمان در این دستورالعمل تنظیم به موقع باد لاستیکها موجب صرف جویی ۳ میلیارد [...]