این انیمیشن آموزشی در خصوص خطرات جدی ناشی از صحبت با تلفن همراه در محیط های صنعتی به خصوص اپراتورهای لیفتراک می باشد