در این انیمیشن آموزشی خطرات ناشی از نقص فنی لیفتراک به خصوص خرابی لاستیک لیفتراک (در جهت ایمنی لاستیک لیفتراک) مورد بررسی قرار می گیرد.