این خودرو ساخت چین قادر است با چرخش 360 درجه در تمام جهات حرکت کند.