کامیون مرسدس بنز بدون راننده در کشور آلمان تست شد. این کامیون قادر است با سرعت ۵۰ مایل در ساعت در وضعیت عادی و هوای مناسب حرکت کند. وضعیت خودکار ماشین شبیه حالت اتوپایلوت هواپیما کار می‌کند. تنها وقتی که هوا بد می‌شود به راننده هشدار می‌دهد تا کنترل ماشین را در دست بگیرد. به نظر می‌رسد این ماشین نسبت به رانندگی انسان‌ها وضعیتی به مراتب برتر داشته باشد.

 

کامیون بدون راننده بنز

کامیون بدون راننده بنز

 

منبع :

مرسدس بنز