١١٢ سال پیش پرواز اولین هواپیمای موتوردار جهان توسط برادران رایت انجام شد

 

 

در هفدهم دسامبر 1903م اولین هواپیمای موتوردار جهان، پس از بارها آزمایش و تجربه، سرانجام با موفقیت از زمین برخاست و نزدیک به یک دقیقه در فضا پرواز کرد. این هواپیما توسط دو برادر به نامهای ویلبِر و اُرْویل رایْتْ، ساخته شد و در ایالت کارولینای شمالی امریکا آزمایش گردید. برادران رایت در ابتدا دوچرخه ساز بودند و با مشاهده پرواز هواپیماهای بدون موتور به پرواز علاقهمند شدند و سرانجام با پشتکارفراوان، موفق به ساخت و پرواز اولین هواپیمای موتوردار جهان گردیدند. آنها توانستند ماشین پرندهای سنگین تر از هوا و دارای حجم بزرگ را ساخته و مورد آزمایش قرار دهند. نخستین پرواز، 12 ثانیه به طول انجامید و آزمایش دیگری که در همان روز انجام شد، زمان بیشتری را دربرگرفت. هواپیمای برادران رایت که با سلامت فرود آمد، دارای دو بال و و ملخ بود و اولین هواپیمای موتوری به حساب میآید که انسان با آن پرواز کرد.

 

برادران رایت

برادران رایت

 

برادران رایت

منبع : thewrightbrothers