با روش های معمولی ساخت قطعات معینی از  موتور جت یک سال طول می کشید که با پرینتر سه بعدی به چند ماه کاهش یافت.

ناسا در حال حاضر کار ساخت و آزمایش 75% از اجزاء اصلی آن را انجام داده .

آزمایش این موتور 10 ثانیه طول می کشد و دمای احتراق آن به بالای 6000 درجه می رسد اما با کمک هیدروژن مایع آن را به 400 درجه تقلیل می دهند.

موتور ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی به مهندسین قابلیت دسترسی به تمامی اجزاء آن را می دهد.

موتور موشک موتور موشک موتور موشک

070507_methane_rocket_02

موتور موشک

موتور موشک