امروزه تایرها با تردهای مختلفی طراحی می شوند، این بدین معنی است که هر کدام برای شرایط رانندگی خاص و وضعیت جاده ای خاصی کاربرد دارند. بر این اساس چهار نوع طرح ترد وجود دارد:

متقارن (SYMMETRICAL)، نامتقارن (ASYMMETRICAL)، جهت دار (DIRECTIONAL, UNIDIRECTIONAL)، جهت دار نامتقارن (DIRECTIONAL/ ASYMMETRICAL).

تایرهای متقارن:

تایرهایی بسیار معمول می باشند که در اکثر خودروهای سواری استفاده می شوند. در این نوع تایرها الگو و طرح ترد به صورت کاملا یکنواخت و یکسان در حول تایر تکرار می شود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این تایرها تولید صدای کم می باشد (به واسطه طرح ترد). از دیگر ویژگی های این نوع تایرها این است که براحتی می توان در زمان جابه جایی آن ها را به صورت چرخشی با هم جا به جا کرد و در نتیجه تمام تایرها به صورت یکنواخت مستهلک می شوند.

Symmetrical

تایرها نامتقارن:

این نوع تایر ها عموما بر روی خودروها ی اسپورت نصب می گردد. در این نوع تایر ها سعی شده تا از طرح های مختلف ترد در ترکیب با هم استفاده گردد تا چنگ زنی و چسبندگی مطلوبی بر روی جاده های خیس و خشک ارائه دهد. در واقع قسمت میانی و داخلی ترد برای شرایط بارانی و جاده های خیس طراحی شده است و قسمت بیرونی به منظور افزایش چسبندگی در جاده های خشک و همچنین پایداری بیشتر خودرو در پیچ ها طراحی شده است. بر روی دیواره این تایر ها نیز مشخص شده است که کدام دیواره باید به سمت بیرون یا داخل قرار گیرد. بنابراین در زمان جا به جایی این تایر ها نیز باید به جهت چرخش صحیح تایر دقت نمود.

Asymetrical (2)

تایرهای جهت دار:

این نوع تایر ها دارای ترد با طراحی وی شکل می باشند که فواصل بین الگوها بسیار زیادتر از حالت معمول است و همچنین دارای شیارهای بزرگ تری می باشد. شیارهای عمیق به خروج بهتر آب و کاهش پدیده آب پیمایش بسیار کمک می کند. بنابراین این نوع تایر ها برای شرایط بارندگی و جاده های خیس بسیار مناسب می باشند. بر روی دیواره این نوع تایر ها جهت چرخش مشخص شده است تا در هنگام نصب، تایر به صورت اشتباه نصب نگردد. به دلیل جهت دار بودن، نمی توان آن ها را به صورت معمول با سایر تایرهای خودرو جابه جا نمود. این نوع تایرها به صورت استاندارد بر روی خودرهایی که سایز رینگ عقب و جلوشان با هم فرق دارد نصب نمی گردد.

Directional (unidirectional)

تایرهای جهت دار نامتقارن:

بهترین نوع تایر در حال حاظر می باشد، چراکه به واسطه طراحی مطلوب ترد، چسبندگی خیلی خوبی بر روی جاده های خیس و خشک ارائه می دهد. در هنگام جا به جایی و یا تعویض تایر باید به جهت چرخش صحیح تایر دقت نمود. این نوع تایرها به صورت استاندارد بر روی خودرهایی که سایز رینگ عقب و جلوشان با هم فرق دارد نصب نمی گردد.

DirectionalAsymmetrical (2)

منبع: magandturbo