این بازوی روباتیک که توسط محققان دانشگاه John Hopkins طراحی گردیده یکی از پیشتازان بازوی مصنوعی است که با مغز انسان کنترل می شود.

 

بازوی مصنوعی

 

Johnny Matheny که در سال 2008 بر اثر بیماری سرطان یکی از بازوهایش را از دست داد برای آزمایش این بازوی مصنوعی داوطلب شده است.

برای نصب این اندام ابتدا نیاز به یک عمل جراحی ماهیچه ای می باشد. این عمل جراحی قادر به شناسایی عصب های عضو قطع شده از طریق بازو و کنترل آنها از طریق مغز می باشد و سپس عضو جدید که مستقیما به استخوان متصل می گردد.

بازوی مصنوعی

این اندام حرکتی توسط عمل جراحی TMR شخص را قادر می سازد که از طریق مغز خود هدایت بازو را به عهده بگیرد و با اتصال مستقیم به استخوان ، محدوده حرکتی آن گسترش بیابد.

بازوی مصنوعی

منبع :  cbc.ca