موضوع :   اسپایدر من فولادی

گردآورنده : Edi Alikaj

این محصولات مدرن که یکی از شرکت های تولید کننده آتها XCMG می باشد برای کار در شرایط دشوار محیطی طراحی شده و ملقب به اسپایدرمن فولادی هستند.  اطلاعات بیشتر …

مجموعه آلبوم های عکس مجله رادیال شامل موضوعات طبیعت ، حیوانات ، هنری،  طراحی، تکنولوژی و خودرو می باشد.

 

اسپایدرمن فولادی

 

 

اسپایدرمن فولادی

 

 

اسپایدرمن فولادی

 

 

 

اسپایدرمن فولادی

 

 

اسپایدرمن فولادی

 

 

اسپایدرمن فولادی

 

اسپایدرمن فولادی