1. کارکاس یا منجید (Carcass or casing ) : به ساختار تایر – غیر از آج و دیواره – که بار وارد بر تایر باد شده را تحمل می کند ، کار کاس یا منجید می گویند .
  2. طوقه (Bead) : حلقه ای مرکب از رشته سیم های فولادی ست که لایه های کارکاس را به رینگ محکم می کند
  3. لایه (Ply) : به تایر های موازی (منسوج تایر ) که با آمیزه ی لاستیکی پوشانده شده باشد لایه گفته می شود . بدنه تایر ها ساختاریف لایه ای دارد
  4. بلت (Belt ) : مجموعه ای از لایه ها که رشته نخ های آن ها ( با زاویه ی حدود 20 درجه ) از شانه تا شانه تایر امتداد می یابد و سفتی  لازم را در ناحیه ی رویه ی تایر ایجاد می کند . به طور معمول در تایر های رادیال، برای استحکام بخشیدن به بلت ها ، از رشته سیم های فولادی با مقاومت کششی بالا استفاده می شود .

 

آشنایی با تایر

آشنایی با تایر

 

  1. قطر رینگ (Rim diameter) به قطری از رینگ که در محل تماس پاشنه ی بید طوقه با لبه ی رینگ اندازه گیری می شود ، قطر رینگ گفته می شود . غالبأ  قطر رینگ تایر بر روی دیواره ی آن درج میشود . قطر رینگ های رایج تایر های سواری معمولاً از 13 تا 20 اینچ را در بر می گیرد .
  2. دیواره (Sidewall ) : به بخشی از تایر که بین طوقه و رویه ( آج ) قرار دارد ، دیواره می گویند . نام بازرگانی تایر ، نام تولید کننده ، مشخصات ایمنی ، و اندازه ی تایر روی دیواره درج شده است .
  3. ارتفاع مقطع (Section height ) : به فاصله مستقیم بین محل نشیمن گاه طوقه ی تایر باد شده ی بدون بار روی رینگ تا مرکز آج تایر که دارای بیشترین قطر است ، ارتفاع مقطع تایر می گویند .
  4. پهنای مقطع (Section width )  : به فاصله افقی و مستقیم بین ( سطح بیرونی ) دیواره های یک تایر باد شده ی بدون بار ( بدون در نظر گرفتن برجستگی تزئینی یا نوشته های روی تایر ) ، در حالی که تایر روی رینگ استاندارد خود قرار گرفته باشد ، پهنای مقطع می گویند .

9. نسبت منظر (َََAspect ratio) : به حاصل ضرب نسبت ارتفاع مقطع به پهنای مقطع تایر در عدد 100 نسبت منظر می گویند.

 

آشنایی با تایر

 

مطالب مرتبط :

مشخصات ابعادی تایر  – شاخص سرعت و بار – علائم روی تایر – تاریخ تولید تایر – دلایل خرابی تایر


 

 

منبع :   مجله رادیال – زمستان ۹۱

گردآورندگان : جواد امیری    /  فاطمه بهمنی زاده