nitrogen fill tire

لاستیک ها تنها عضو خودرو هستند که با زمین تماس مستقیم دارند. عملکرد کیفی و کمی برخی از مهم‌ترین سامانه‌های خودرو به لاستیک ها و باد درون آن ها بستگی دارد. عمده ترین کاربرد نیتروژن در وسایل نقلیه، مربوط به خودروهای نظامی و سنگین، هواپیماها خودروهای مسابقه ای و شاتل های فضایی بوده است.

هوای معمولی دارای 21 درصد اکسیژن، 78 درصد نیتروژن و یک درصد گازهایی چون ازن، آرگون و مقداری رطوبت به دلیل وجود اکسیژن می باشد. بنابراین حذف اکسیژن موجب حذف رطوبت و همچنین موجب کاهش اثر خورندگی خواهد شد که به موجب آن سیم های لاستیک دیرتر خراب می شوند و عمر لاستیک افزایش پیدا خواهد می کند. نیتروژن در فرایند احتراق شرکت نمی کند بنابراین ایمن تر خواهد بود.

نیتروژن نسبت به هوای معمولی سبک تر است که در صورت استفاده از آن به جای هوای معمولی در لاستیک، موجب کاهش 4 درصد از وزن هوای پر شده لاستیک می گردد. این کاهش وزن موجب کاهش مصرف سوخت می شود و زمانی موثرتر خواهد بود که از رینگ و لاستیک مناسب نیز استفاده شود.

نیتروژن گرما را زودتر از دست می دهد. در واقع می توان نتیجه گرفت که ترکیدگی تایر بر اثر افزایش دما یا انبساط گاز درون لاستیک، کمتر اتفاق خواهد افتاد که باز هم ایمن تر است، به خصوص برای خودروهای مسابقه ای یا خودروهایی که در شرایط سخت کار می کنند.

میزان تغییرات فشار با دما نیز در نیتروژن کمتر است زیرا هوای معمولی دارای اکسیژن و رطوبت است که میزان فشار رطوبت آن (حتی با مقدار ناچیزش) بیشتر با دما تغییر می کند. همچنین مولکول‌های نیتروژن نسبت به اکسیژن بزرگ‌تر هستند بنابراین خطر فرار مولکول‌های بزرگ‌تر از لاستیک و کاهش فشار باد لاستیک، کمتر است، در واقع سرعت کاهش فشار نیتروژن سه برابر کمتر از هوای معمولی است.

nitrogen

می توان چنین نتیجه گرفت که کاهش مصرف سوخت، ایمنی بیشتر، سهولت استفاده از خودرو (به دلیل عدم نیاز به تکرار میزان باد تایر) و دوام تایر خودرو از جمله مهمترین مزایای استفاده از گاز نیتروژن در تایر است در حالی که مسائلی چون بهبود فرمانپذیری، افزایش چسبندگی و نرمی بیشتر لاستیک (در کوتاه مدت- به دلیل عدم واکنش احتمالی با سیم های فولادی لاستیک) را نمی توان از نظر دور داشت. از طرف دیگر قیمت بالاتر گاز نیتروژن (حداقل ده برابر در کشور ما) مسئله ای است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه این اطمینان از صحت گاز نیتروژن تزریق شده و نحوه تزریق آن (مکش کامل باد تایر و تزریق نیتروژن واقعی در آن) مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

tyre-maintenance-guide0

به طور خلاصه مزیت بکارگیری نیتروژن نسبت به هوای معمولی به شرح زیر است:

  • کاهش آلودگی CO2

  • افزایش عمر آج تایر

  • کاهش مصرف سوخت

  • کاهش افت فشار باد تایر خصوصا در زمان گرم شدن لاستیک

  • جلوگیری از گرم شدن بیش از حد تایر

  • حفظ چسبندگی تایر و افزایش فرمان پذیری خودرو

  • عدم اکسیداسیون رینگ و خورندگی سیم های فولادی تایر