در این مقاله قصد داریم به بررسی علائم روی لاستیک (تایر) بپردازیم. ممکن است تا به حال به این مسئله برخورده باشید که نحوه نوشتن سایز لاستیک (لاستیک های سواری، تایرهای لیفتراک و لاستیک های صنعتی) تفاوت داشته به این معنا که یک تایر با سایز مشخص با چند اسم و عدد نوشتاری نامگذاری شده است.

علت این امر در سیستم اندازه گیری کشورهای مختلف است که در اروپا و آمریکا متفاوت می باشد. در کشورهای اروپایی سیستم اندازه گیری فواصل بر حسب متر (سانتی متر و میلیمتر) و در آمریکا براساس اینچ (فوت، یارد ، مایل) می باشد و همین دلیل تفاوت عددی نشان داده شده بر روی تایر است.

اعداد نوشته شده روی تایر حاوی مهمترین اطلاعات در مورد آن تایر است. این اعداد  عرض مقطع تایر ، قطر ریم و قطر خارجی تایر را در اغلب مواقع نشان می دهند.

تمام تایرها دارای شکل مشابه ای از علائم و نوشته ها روی دیواره تایر (  side wall ) هستند که در زیر نمایش داده شده است .علائم روی لاستیک (تایر) عبارتند از:

 

نسبت منظر:

به حاصل ضرب نسبت ارتفاع مقطع به پهنای مقطع در عدد 100 نسبت منظر گویند .