تراکتور راه رونده

1394/7/28 10:31:08توسط |تکنولوژی و اختراعات|

    جان دیر نمونه اولیه تراکتور راه رونده که به صورت عملی می تواند راه برود را طراحی کرد. این تراکتور خاص مناطق جنگلی است که قادر است به راحتی از تپه ها بالا و پایین برود و همچنین به آسانی در زمین های [...]