/Tag: شرکت تایرسازی کوپر
19 آگوست, 2019

شرکت تایرسازی کوپر رهبر حراج کائوچو در اینترنت(2)

1398/5/28 10:38:13توسط |صنایع لاستیک و تایر|

شرکت تایرسازی کوپر رهبری حراج کائوچو رادر اینترنت عهده دار شد 1 مطالعه قسمت اول... واکنشهای تداخلی از سوی دیگر، زمان نشان دادن عکس العمل برای فروشندگان طولانی تر است، زیرا به جای تماس تلفنی، فروشنده میتواند در تمامی مدت برگزاری حراج جلوی [...]

17 آگوست, 2019

شرکت تایرسازی کوپر رهبر حراج کائوچو در اینترنت(1)

1398/5/26 10:51:45توسط |صنایع لاستیک و تایر|

شرکت تایرسازی کوپر رهبر حراج کائوچو در اینترنت(1) (قسمت اول) شفافیت قیمتهای واقعی بزرگترین مزیت حراج اینترنتی کائوچو برای همه ی شرکت کنندگان در این حراج به شمار می رود، که به جای شایعات بی اساس و در عین حال تأثیرگذاری که بر فضای تجاری [...]