/Tag: صنعت لاستیک (تایر)
4 نوامبر, 2019

تاریخچه ی صنعت لاستیک (تایر) 2

1398/8/13 6:37:44توسط |صنایع لاستیک و تایر|

تاریخچه ی صنعت لاستیک (تایر) 1 لاستیک (تایر) در اروپا در قرن شانزدهم و هفدهم، اسپانیایی ها و پرتغالی ها دانش لاستیک را توسعه دادند، اما این شارل ماري دولا کوندامين (Charles Marie Dela Condamine) فرانسوی بود که اولین بررسی ها را انجام [...]

2 نوامبر, 2019

تاریخچه ی صنعت لاستیک (تایر) 1

1398/8/11 8:43:25توسط |صنایع لاستیک و تایر|

تاریخچه ی صنعت لاستیک (تایر) مقدمه اکثر مردم فکر میکنند که صنعت لاستیک یک پدیده ی قرن بیستم است که شروع اولیه و ابتدایی آن به قرن نوزدهم باز می گردد. اما حقیقتا استفاده ی بشر یا به عبارتی، دانش وی از لاستیک [...]