لاستیک اوزکا

1394/10/29 8:55:06توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در سال 1994 شرکت اوزکا تایر (OZKAN Tyre) تولید محصولات لاستیکی خود را برای صنایع تایر آغاز کرد.   برند OZKAN که در ترکیه بخوبی شناخته شده جهت اهداف بین المللی خود به برنامه ریزی فعالیت های حرفه ای با هدف مشخص برای ورود به [...]