سایز لاستیک

سایز لاستیک

در این مقاله میخوانید :

اعداد ، حروف و علامت های سایز لاستیک (تایر صنعتی و لیفتراک) دقیقا بیانگر چیست ؟

تفاوت بین سایز تایرهای لیفتراک اروپای (سیستم متریک) و آمریکایی چیست ؟

جدول تبدیل سایز های شاخص لاستیک های لیفتراک

ممکن است تا به حال به این مسئله برخورده باشید که نحوه نوشتن سایز لاستیک (لاستیک های سواری ،  تایرهای لیفتراک و لاستیک های صنعتی) تفاوت داشته به این معنا که یک تایر با سایز مشخص با چند اسم و عدد نوشتاری نامگذاری شده است.

علت این امر در سیستم اندازه گیری کشورهای مختلف است که در اروپا و آمریکا متفاوت می باشد. در کشورهای اروپایی سیستم اندازه گیری فواصل بر حسب متر (سانتی متر و میلیمتر) و در آمریکا براساس اینچ (فوت، یارد ، مایل) می باشد و همین دلیل تفاوت عددی نشان داده شده بر روی تایر است.

اعداد نوشته شده روی تایر حاوی مهمترین اطلاعات در مورد آن تایر است. این اعداد  عرض مقطع تایر ، قطر ریم و قطر خارجی تایر را در اغلب مواقع نشان می دهند. در زیر مثال های تصویری از علائم مهم بر روی انواع تایر را می بینید و توضیحات کاملتری در ادامه آمده است :

مثال 1 ) نمونه سایز های زیر را در نظر بگیرید :

3.00-4    3.50-6   4.00-8    5.20-10   6.00-12

اولین عدد از سمت چپ (برای مثال در سایز اول عدد 3.00) به شما عدد عرض مقطع تایر را نشان میدهد. علامت “-” نشان دهنده ساختار بایاس (crossply) تایر است (ساختار رادیال Radial بوسیله حرف R نشان داده می شود.) و در نهایت عدد 4 نیز قطر ریم را به اینچ نمایش می دهد.

بنابراین سایز 3.00-4 به معنی 4 اینچ ریم و 3 اینچ عرض مقطع با ساختار بایاس (crossply) می باشد.

سایز لاستیک،حروف و علامت ها

مثال 2) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

4.10/3.50-4    4.10/3.50-6     5.30/4.50-6

در اینجا سایز لاستیک از 4 قسمت تشکیل شده است. عدد 4.10 اول نشانگر عرض مقطع تایر است. عدد دوم (3.50) نشان دهنده ارتفاع دیواره تایر و عدد سوم نیز سایز ریم بر حسب اینچ. مجددا علامت “-” نشانگر ساختار بایاس (crossply) تایر می باشد. (ساختار رادیال با R نشان داده می شود) بنابراین 4-4.10/3.50 لاستیکی با 4.10 اینچ عرض ، 3.5 اینچ طول دیواره ، دارای ساختار بایاس و مناسب چرخهایی با ریم 4 اینچ می باشد.

سایز لاستیک،حروف و علامت ها

مثال 3 ) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

11X4.00-4, 13X5.00-6, 18X8.50-8, 25X12.00-9

عدد اول (11) نشان دهنده قطر خارجی لاستیک (مجموع ارتفاع از زمین تا بالاترین نقطه تایر) به اینچ است. عدد دوم (4.11) عرض مقطع تایر را به اینچ نشان می دهد و قسمت سوم مربوط به سایز ریم است و نهایتا علامت “-” ساختار بایاس (crossply) تایر. بنابراین مثلا 25X12.00-9 یعنی تایری با 25 اینچ ارتفاع (قطر خارجی) ، 12 اینچ عرض و متناسب چرخ با 9 اینچ ریم

سایز تایر

مثال 4) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

10X3            18X4       260X85

با اینکه این روش شماره گذاری دیگر منسوخ شده است اما همچنان تایر هایی از این دسته در بازار موجود می باشند. واحدهای اندازه گیری اعداددر این روش می توانند میلیمتر یا اینچ باشند که براحتی با دیدن اعداد آن قابل تشخیص است. اولین عدد نشان دهنده ارتفاع تایر است (قطر خارجی) و عدد دوم عرض مقطع را نشان میدهد. در این نشانه گذاری ریم نشان داده نشده اما به راحتی قابل محاسبه است. ریم که همان قطر داخلی تایر می باشد از کم کردن قطر خارجی از دوبرابر ارتفاع دیواره بدست می آید.

(قطر ریم = قطر خارجی – (x2ارتفاع دیواره))

از آنجایی که ارتفاع دیواره در این سایز تایرها تقریبا برابر با عرض مقطع است بنابراین برای محاسبه ریم میتوانیم قطر خارجی را از دو برابر عدد بعدی یعنی عرض مقطع کم کنیم ، مثلا در سایز 18×4 سایز ریم برابر است با 10 = 18 – 4×2  می شود. این سایز را در روش نوین 10-4.00 می نویسند.

یک تایر با سایز 260×85 به معنی 260 میلیمتر ارتفاع و 85 میلیمتر عرض است که تبدیل آن به اینچ می شود ارتفاع 10″ و عرض 3″ و در نتیجه ریم برابر است با 3×2  –  10  = 4 پس در روش نوین آنرا بصورت 4-300 می نویسند.

سایز تایر

مثال 5) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

255/60-10     195/50R13     420/85R28

اولین عدد سمت چپ (255) نشان دهنده عرض مقطع به میلیمتر است. عدد دوم (60) نسبت منظر

(نسبت ارتفاع دیواره به عرض مقطع) را نشان می دهد و بخش سوم نیز سایز ریم به اینچ است. هرگاه R در نمایش سایز بود به معنای رادیال بودن ساختار تایر است. بنابراین سایز  420/85R28 تایری است با 420 میلیمتر عرض مقطع ، 85% نسبت منظر با 28 اینچ قطر ریم و ساختار رادیال است.

سایز تایر

مثال 6) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

145R10           155R12

عدد اول از سمت چپ عرض مقطع به میلیمتر ، عدد دوم قطر ریم به اینچ و حرف “R” به معنی ساختار رادیال تایر است .همان گونه که میبینید نسبت منظر نشان داده نشده اما بطور معمول در تایرهایی که اینگونه نشانه گذاری شده اند عرض مقطع همواره 80% است. بنابراین تایر 145R10 یک تایر با ساختار رادیالی با قطر ریم 10 اینچ ، 145 میلیمتر عرض و ارتفاع (قطر خارجی) 116 میلی متر است. 116 = 80% 145x

سایز تایر


برای تبدیل سایزهای آمریکایی به اروپایی و بالعکس می توان با یک محاسبه ساده بدین صورت عمل نمود. برای مثال سایز 255/60-10 دارای عرض 255 میلیمتر ، 153 میلیمتر ارتفاع دیواره (255×60/100) و در نتیجه با تبدیل به اینچ عرض مقطع 15″ ، ارتفاع دیواره 6″ و 22 اینچ ارتفاع کل (قطر خارجی = 10 + 2×6)  می توانیم سایز را با سیستم آمریکایی 10-10×22 نشان دهیم.

در جدول زیر نمونه هایی از تایرهای لیفتراک با سایز مشابه و شماره گذاری متفاوت را ملاحظه می کنید :

اروپایی (سیستم متریک)آمریکایی (سیستم استاندارد)
125/75-88 – ½ 4 15x
150/75-88 – 16×6
180/70-88- 18×7
140/55-9140/55.9
200/75-99- 21×8
225/75-1010- 23×9
250/60-1212- 23×10
250/75-1512- 27×10
225/75-1515- 28×9 و 8.15×15
250/70-15250-15
315/70-15300-15
355/45-1515- 28×12.5 و 15- 28×12 و 15- 28×12.1
355/65-15350-15

خواندن سایز لاستیک

برای بدست آوردن ارتفاع لاستیک اینجا کلیک کنید


مطالب مرتبط :

تاریخ تولید تایر  –  علائم روی تایر –  شاخص سرعت و بار