در این مطلب قصد داریم در رابطه با تشخیص تایری که خودرو را به یک سمت میکشد صحبت کنیم. تایرها، با نصب اجرا و مواد ساخته شده ی لاستیکی، نخ و مفتول سیمی، ساخته شده و در قالب به همراه یکدیگر پخت میشوند (شبکه ای و برگشت ناپذیر می شوند). تحت حرارت و فشار زیاد حین فرایند پخت، درست قبل از پخت و شبکه ای شدن، آمیزه ای لاستیکی به حالتی شبیه به مایع (سیال) در می آیند که در آن، سایز، ساختمان و شکل نهایی تایر کامل می شود. (لاستیک چیست؟)

اگر اجزای داخلی تایری در حین پخت و شبکه ای شدن آنها، از محل نصب و تنظیم خود خارج شوند، غیر یکنواختی و نیروهای داخلی پدید آمده ی ناشی از آن، احتمالا در هنگام سرویس دهی تایر، سبب کشش خودرو به یک سمت می شود (حتی وقتی که فرمان خودرو، مستقیم و به طرف جلو باشد). وقتی که این عیب برای تایری کاملا نو و جدید بروز نماید، مسأله ای ذاتی و ناشی از نیروی مخروط وارگی (conicity) تایر است که با خطایی تولیدی، مثلا در جایی که آج تایر، کمی مخروط گونه و اریبی (به جای استوانه ای، کاملا قرینه و یکنواخت)، شکل گرفته و پخت (شبکه ای) شد، حادث می شود.

تایری که در اثر اشتباه های تولیدی، عیب مخروط وارگی (conicity) داشته باشد، درست بعد از نصب در خودرو، یا بلافاصله بعد از اولین راندن و چرخش در زیر خودرو، مشخص و نمایان خواهد شد. به همین علت، تضمین و گارانتی تایرسازان برای این حالت، خیلی زود هنگام و در شروع سرویس دهی، یا اوایل عمر تایر است (۲۰ درصد اولیه ی عمر تایر)

اگر کشش تایر ناشی از مخروط وارگی ( Conicity)، بعد از کیلومتر کارکرد زیادی از آن، گزارش و مورد شکایت قرار گیرد، این مسأله ذاتا ناشی از تأثیر نحوه ی رانندگی یا خارج از تنظیم بودن خودروست، که سبب می شود آج تایر به صورت زاویه دار و یک طرفه فرسایش یابد (سایش یک طرف تایر سریع تر از طرف دیگر آن) یا اجازه داده است که تایر طرف چپ یک محور خودرو از تایر طرف راست همان محور، سریع تر ساییده شود یا علت های دیگری، نظیر تفاوت فشار باد تایر دو طرف یک محور یا … دارد .

اگر خودرو مشکل کشیده شدن به یک سمت را داد، ابتدا تنظیم های سیستم تعلیق باید بررسی و کنترل شوند مواردی نظیر تنظیم های: زاویه ی کمبر (cross camber angle) زاویه ی کستر (cross caster angle) و زاویه ی اطمینان از حرکت به جلو و مستقیم خودرو (thrust angle)، اگر تنظیم ها در حد مقادیر ترجیحی اولیه ی سازنده یا در محدوده ی مجاز آن است، ولی خودرو به یک سمت کشیده می شود. برای اطمینان از این که کدام تایر سبب انحراف خودرو شده است. می توان دستور العمل و روش زیر را به کار برد.

تشخیص تایری که خودرو را به یک سمت میکشد

چگونگی بررسی و تشخیص تایری که خودرو را به یک سمت میکشد:

گام های ذیل برای شناسایی و جداسازی تایر معیوب باید به کار گرفته شوند.

  • گام اول: (عملیاتی که باید انجام شود)

دو تایر جلو را با یکدیگر جا به جا و تعویض کنید (انتقال تایر سمت راست به سمت چپ و بالعکس)، تایرهای جهت دار (directional) زیر خودرو نیز می توانند برای انجام این مرحله از آزمون، به همین شکل جا به جا شوند، زیرا مسافت کم حرکت برای انجام آزمون، و یافتن تایر معیوب، به آنها صدمه نخواهد زد (حرکت برعکس در تایر جهت دار، در کوتاه مدت خیلی مضر نخواهد بود)

نتیجه ها:

1- اگر در خودرو، جهت کشیدگی (انحراف) بر عکس شد و تایر مشکل دار، یکی از تایرهای جلوست، بنابراین برای

روشن شدن وضع، عملیات اجرایی گام دوم انجام شود.

2- اگر خودرو در جهت مشابه حالت اولیه کشیدگی داشت، یا مشکل در یکی از تایرهای محور عقب خودروست، یا مسأله ربطی به انحراف ناشی از تایرها ندارد ( برای روشن شدن وضع، عملیات اجرایی گام سوم انجام شود).

  • گام دوم(عملیاتی که باید انجام شود)

تایری را که در محور جلو، خودرو به سمت آن کشیده می شود، با تایر همان سمت در محور عقب خودرو جابه جا کنید (جابه جایی تایرهای جلو و عقب در سمت انحراف خودرو).

نتیجه ها:

1-اگر کشیدگی خودرو در آن سو کاملا از بین رفت، یا به طور محسوس و خیلی زیاد کاهش پیدا کرد، تایری که به محور عقب انتقال پیدا کرده است، همان تایر معیوب است (بنابراین تایر معیوب را جداسازی و عملیات را متوقف کنید)

2- اگر انحراف خودرو تغییری نکرد، تایر معیوب، دیگر تایر جا به جا نشده در محور جلوست (که در گام دوم تغییر محل داده نشده است) بنابر این تشخیص تایر معیوب قطعی بوده آن را جداسازی و عملیات را متوقف کنید

  • گام سوم: (عملیاتی که باید انجام شود)

دو تایر محور عقب را با یکدیگر جا به جا کنید

نتیجه ها:

1-اگر خودرو به جهت عکس کشیده می شود. تایر معیوب یکی از تایرهای محور عقب است. (در این صورت عملیات گام چهارم را اجرا کنید).

2-اگر جهت کشیدگی تغییری پیدا نکرد، مسأله ربطی به تایرها نداشته و خودرو باید برای مشکلات احتمالی در تنظیم ها با سیستم تعلیق آن مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد.

  • گام چهارم: (عملیاتی که باید انجام شود)

تایری را که در محور عقب خودرو به آن سمت کشیده می شود با تایر همان سمت در محور جلو جا به جا کنید (مثلا در صورت کشش خودرو به سمت راست، تایر سمت راست محور عقب با تایر سمت راست محور جلو جا به جا شود).

نتیجه ها:

1-اگر انحراف و کشیدگی خودرو بیشتر شد، تایر معیوب تایری است که در عملیات گام چهارم به سمت جلو انتقال پیدا کرده است. (جداسازی تایر معیوب و خاتمه ی عملیات).

2- اگر انحراف و کشیدگی خودرو تعمیری پیدا کرد، تایر معیوب، تایری است که در گام چهارم در محور عقب جا به جا نشده است. (تایر را جداسازی و عملیات را خاتمه د هیم)

بدین ترتیب تایری که تشخیص داده می شود خودرو را به یک سو می کشاند اگر نو یا با کارکرد در حد کمتر از ۲۰ درصدی عمر و عمق آج اولیه باشد عیب آن از عیب های تولیدی محسوب و از طریق ضمانت و گارانتی تعویض خواهد شد. این عیب معمولا از طریق نصب غلط بلت ها (خارج از مرکز بودن) در هنگام ساخت به وجود می آید.

نوشته ی: کاظم مقدمیان، از کویر تایر

زیر نظر مهندس محمد حسن فراهانی


مطالب پیشنهادی :

ایمنی تایر (لاستیک)

نگهداری تایر (لاستیک)

نصب صحیح لاستیک روی رینگ